گزارش نشست تخصصی راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی

دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 06:31 ب.ظ

سرکار خانم حسینی، از کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، گزارشی از نشست تخصصی راهکارهای پاسخگویی اثربخش دانشگاه به مسئولیت های نهادی و اجتماعی تهیه کرده اند و با اعضای وبلاگ به اشتراک گذاشته اند که مشروح آن را در چند بخش (1/3) ارائه می کنیم.

این نشست در تاریخ 13 آذرماه 1396 در سالن اجتماعات دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی توسط گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد. نشست حاضر متشکل از دو پنل تخصصی "پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های نهادی" و "پاسخگویی آن به مسئولیت های اجتماعی" بود که پنل اول با سخنرانی آقای دکتر رحمانیان دانشیار گروه مذکور با موضوع مسئولیت های آموزشی دانشگاه آغاز شد. دکتر رحمانیان ضمن تأکید بر آموزش قبل از یادگیری در کلاس درس، بین مسئولیت پذیری و پاسخگویی در دانشگاه تمایز قائل شدند. به این صورت که مسئولیت پذیری، مقدمه و لازمه پاسخگویی است و باید جوانب حقوقی، مالی و تبعات و ابعاد مسئولیت پذیری را پذیرفت. اهم صحبت های ایشان در بخش مسوولیت های آموزشی دانشگاه عبارت بودند از:

1- آموزش باید رویکردی نظام گرا و سیستماتیک داشته باشد و صرفاً از رویکرد دانش گرایی و مبتنی بر استراتژی مشخص پیروی نکند.

2- تمرکز بر زیر ساخت های دانشگاهی: زیرساخت، تعیین کننده است اما تمام بحث نیست. دانشگاه ها با زیرساخت های یکسان نیز متفاوت عمل می کنند.

3- در مسائل زیرساختی، فرهنگ نقش مهمی ایفا می کند. مانند فرهنگ مشوق کیفیت آموزش و درس خواندن یا فرهنگ بازدارنده آموزش.

4- اگر از استراتژی مشخصی در آموزش پیروی می شود، باید رویکرد هم شفافیت لازم را نیز داشته باشد.

5-  دانشگاه باید پاسخگو باشد و برای آن باید شاخص های معین داشت.

6- از شیوه های جدید coaching یا mentorship باید به عنوان الگویی از عملکرد اثربخش استفاده کرد.

7- آموزش، یک دانش است و دانش بودن آن، یک هنر است. باید هدف داشته باشیم. در مرحله بعد خرده هدف و در نهایت در آموزش، استراتژی داشته باشیم.

در ادامه آقای دکتر مرتضی طاهری استادیار گروه مدیریت آموزشی، صحبت خود را در حوزه پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های پژوهشی آغاز کردند، ایشان ابتدا با طرح موضوع، برخی از چالش های پاسخگویی دانشگاه را مطرح و به بررسی ابعاد پاسخگویی از منظر درونی و داخلی پرداختند و اینطور ادامه دادند که تصمیمات به دو دسته تقسیم می شوند:

1- تصمیمات خارج از اختیار ما که کنترلی روی آنها نداریم. 2-  تصمیماتی که اختیار کامل یا نسبی در آن حوزه داریم و عمده صحبت ایشان حول این تصمیمات بود.

به زعم ایشان دانشگاه در آزادی علمی و آکادمیک باید دستش باز باشد. پاسخگویی مالی، آموزشی و پژوهشی با برخی از آرمان های دانشگاه نظیر استقلال دانشگاهی، تفاوت دارد و بین این چالش ها از این حیث تعارض هایی دیده می شود.

هیأت علمی به عنوان یک فرد باید خود پاسخگو باشد. دانشگاه به عنوان یک نهاد تربیتی باید پاسخگو باشد. در بحث حاضر، تعریف معیارهای پاسخگویی، دشوار می شود و پس از یافتن معیار، چگونه سنجیدن آنها مهم است. ایشان سپس به یکی از استراتژی های پاسخگویی دانشگاه، یعنی نظام رتبه بندی دانشگاهی و میزان واقعی بودن نتایج این نظام های رتبه بندی پرداختند. آیا تفاوت های یک دانشگاه با رتبه 200 و یک دانشگاه با رتبه  500  کاملاً مشخص می شود؟ دکتر طاهری همچنین به جابجایی هدف و وسیله در معیارهای پژوهشی بدین گونه پرداختند: زمانی که وسایل، شاخص هایی برای اثربخشی بیشتر می شوند، خودشان تبدیل به هدف می شوند. مانند نوشتن مقاله، کتاب و طرح پژوهشی که هر کدام خود هدف نیز می باشند و مبنای بسیاری از تصمیمات مانند پذیرش در دوره دکتری، استخدام، ترفیع سالانه، گرنت، پاداش، رتبه بندی دانشگاه ها و حتی تخصیص بودجه قرار می گیرند.

ایشان در زمینه پاسخگویی نهادی دانشگاه در بخش پژوهشی، به مواردی از قبیل منطبق بودن موضوع رساله ها و پایان نامه ها با اولویت و نیاز سازمانها، مأموریت گرا شدن گروههای آموزشی و توسعه منطقه ای و محلی اشاره کردند. در زمینه پاسخگویی فردی (هیأت علمی) در بخش پژوهش نیز به لزوم پاسخگویی در قبال پایان نامه ها و مقالات و ارائه بازخورد، پیشنهاد و راهکار به آنها اشاره نمودند و یکی از مهمترین عوامل بالا رفتن کیفیت کارهای پژوهشی را حجم بازخورد بالا و وقت گذاشتن برای comment های اصولی و عینی دانستند.

در آخرین سخنرانی از پنل اول، آقای دکتر محمدعلی نعمتی، مسئولیت های نهادی دانشگاه را از منظر مدیریتی مورد توجه قرار دادند. ایشان با سیستم فرض کردن دانشگاه، آن را متشکل از دو زیر سیستم علمی- حرفه ای و مدیریتی- ستادی عنوان کردند و اینطور ادامه دادند که در دهه های گذشته، زیرسیستم مدیریتی- ستادی دارای نقش پررنگ تری بوده. به این دلیل که دانشگاهها از الگوهای ابتدایی به سمت الگوهای نوگرایی در مدیریت دانشگاه ها حرکت کرده اند و  بازتاب این الگوها، اهمیت دادن به محیط بیرون، پاسخ به بخش صنعت، تجاری سازی و کارآفرینی است. لذا در توسعه نوآوری و کارآفرینی، زیر سیستم مدیریتی- ستادی، وزن بیشتری گرفته است.

در سطح مدیریت کلان، وزارت علوم، دانشگاه را هدایت می کند و در دانشگاه ها نیز 2 سطح از مدیران هستند که نقش تعیین کننده ای دارند: رئیس دانشگاه و مدیران گروههای آموزشی. این دو سطح مدیریت، وظیفه شان پیوند دادن دو زیر سیستم یاد شده است. رئیس دانشگاه در سطح کلان، ارتباطات این زیر سیستم را تعیین می کند. در سطح پایین تر نیز، سبک مدیریت و جهت گیری مدیران گروه ها می تواند تعیین کننده باشد. در ادامه دکتر نعمتی چند راهکار در حوزه مدیریتی وزارت علوم و دانشگاه به شرح زیر ارائه نمودند:

1- وزارت علوم به عنوان نهاد کلان، هدایت را از حرکت های تصدی گرایانه به سمت سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان پیش ببرد.

2- دانشگاه بیشتر به عنوان نهاد علمی- حرفه ای عمل کند تا یک نهاد بوروکراسی صرف.

3- برای ارتقای دانشگاه و حرکت از وضع موجود به مطلوب، تلفیقی از دو رویکرد سیستمی و استراتژیک توصیه می شود.

4- تأکید بر مفاهیم کلیدی و زیرکلیدی مانند: اخلاق حرفه ای و استقلال دانشگاهی

5- دانشگاه ها از کارکرد های سنتی خود بیشتر به سمت کارکردهای نوین مانند کارآفرینی و ارتباط با صنعت بروند.

6- تأکید روی ایجاد و تأسیس یک واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاه.

در ادامه اعضای پنل اول به پرسش های مطرح شده توسط حضار پاسخ دادند و پس از 15 دقیقه استراحت، این نشست در قالب پنل دوم با رویکرد پاسخگویی دانشگاه به مسئولیت های اجتماعی، به فعالیت خود ادامه داد.


نظر شما درباره موضوع اثربخشی نتایج تحقیقات چیست؟ آیا با نظرات عنوان شده در گزارش حاضر موافق هستید؟ از نظر شما الزامات دستیابی به اثربخشی توسط محققان چیست؟ برای به اشتراک گذاری نظرات خود از فرم پایین استفاده کنید.


photo_2017-12-25_18-34-12.jpg

طاهره حسینی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور بوده و در حال حاضر کارشناس برنامه ریزی آموزشی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس می باشد.

منبع: Researchimpact.ir

پربازدیدترین مطالب

تعریف اثربخشی تحقیقات

دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت 07:24 ب.ظ

همکاری با ما

یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 02:53 ب.ظ

پروژه های اثربخشی

یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 09:19 ب.ظ

کارگاه های آموزشی اثربخشی

دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 10:32 ق.ظ

برای ما بنویسید

سه شنبه 28 آذر 1396 ساعت 09:54 ب.ظ

دریافت جدید ترین مطالب

اثربخشی تحقیقات در شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر (گیشا)، دانشگاه تربيت مدرس


info@researchimpact.ir
ارسال پیام


استفاده از مطالب این وبسایت برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به اثربخشی تحقیقات می‌باشد.

Copyright © researchimpact